Observationeel onderzoek

From Wikistatistiek
Jump to navigation Jump to search
Auteur dr. ir. N van Geloven
Co-Auteur
auteurschap op deze site

Bij observationeel onderzoek worden er door de onderzoeker patientgegevens verzameld, maar is er geen sprake van een interventie. De onderzoeker doet niets om de mogelijke uitkomsten te beïnvloeden, hij of zij observeert enkel de huidige praktijk. Voorbeelden van observationeel onderzoek zijn surveyonderzoek, case-control studies en cohort studies. Hiertegenover staat experimenteel onderzoek (clinical trial) waarbij er wel sprake is van een interventie.

Moet ik in mijn survey onderzoek de case en controle groep matchen om ze te kunnen vergelijken?

Ik heb data verzameld van een groep patiënten uit het AMC en wil de uitkomsten van de vragenlijsten vergelijken met die van een random sample van de populatie, van wie ik die gegevens ook heb (een soort ongematchede case - control studie). De demografische gegevens van mijn patiëntenpopulatie verschillen significant met de controlegroep. Mag ik de uitkomsten van de vragenlijsten direct met elkaar vergelijken, of moet ik twee groepen eerst matchen?

Daar dit geen gerandomiseerde studie is, moet er inderdaad rekening gehouden worden met andere variabelen die de onderzochte relatie kunnen verstoren. Matchen kan een optie zijn, maar is ook een betwiste methode. Daar je bovendien blijkbaar al voor alle controls de data verzameld hebt, adviseer ik om alle controls te gebruiken en voor de scheve verdeling van variabelen waarvan je verwacht dat ze de relatie die je onderzoekt kunnen verstoren te corrigeren in de analysefase dmv gebruik van een multivariabel model.

Als boek kun je het volgende raadplegen: Clinical Epidemiology - Principles, Methods and Applications for Clinical Research, Diederick E Grobbee / Arno W Hoes (Chapter 9 Case control Studies)

Aanbevolen bronnen

Klaar met lezen? Je kunt naar het OVERZICHT van alle statistische onderwerpen op deze wiki gaan of naar de pagina KEUZE TOETS voor hulp bij het uitzoeken van een geschikte toets of analyse. Wil je meer leren over biostatistiek? Volg dan de AMC e-learning Practical Biostatistics. Vind je op deze pagina's iets dat niet klopt? Werkt een link niet? Of wil je bijdragen aan de wiki? Neem dan contact met ons op.

De wiki biostatistiek is een initiatief van de voormalige helpdesk statistiek van Amsterdam UMC, locatie AMC. Medewerkers van Amsterdam UMC kunnen via intranet ondersteuning aanvragen.