Proporties

From Wikistatistiek
Jump to navigation Jump to search

Aan dit onderwerp wordt nog gewerkt. Bijdragen aan de wiki? Mail naar statistiek@amsterdamumc.nl.

Proporties en percentages

Statistische tests voor proporties

Z-test voor proporties

De z-test voor proporties is een parametrische toets voor binaire/dichotome variabelen, waarmee je een geobserveerde proportie in jouw steekproef kunt vergelijken met/toetsen tegen een vooraf gespecificeerde proportie (de nulhypothese).

Voor extreme proporties (richting nul of één) of voor kleine steekproeven is deze test echter niet geschikt.