Tekentoets

From Wikistatistiek
Jump to navigation Jump to search

De tekentoets is een eenvoudige non-parametrische techniek gebaseerd op de mediaan van de steekproefverdeling. Laten we veronderstellen dat het bruto mediane jaarinkomen van een Nederlands huishouden € 30.000 is. De tekentoets gaat na hoeveel observaties in een steekproef boven (+) of onder (-) de veronderstelde waarde van € 30.000 ligt. Uit een aselecte steekproef onder 9 huishoudens komt naar voren dat 7 huishoudens een hoger inkomen hebben dan € 30.000 en dat 2 huishoudens een lager inkomen hebben. Is er nu voldoende bewijs om de claim (de H0 hypothese) te verwerpen dat H0: mediaan = € 30.000? Als de H0 correct is, de helft van de Nederlandse huishoudens heeft een inkomen hoger dan €30.000, dan impliceert dit niet dat dit in de steekproef precies ook zo zou zijn (10 keer een muntje opwerpen zal niet automatisch 5 keer ‘kop’ geven). Het betekent wel dat als elke observatie een random trekking is uit de Nederlandse populatie van huishoudens er een 50% kans is dat de mediaan hoger is dan € 30.000. Als de H0 waar is dan kan met behulp van een binomiale verdeling worden uitgerekend hoe groot de kans is om in een steekproeftrekking van 9 observaties 7 huishoudens aan te treffen met een jaarinkomen hoger dan € 30.000. Die kans blijkt niet significant te zijn: p= 0.09 = 9% te zijn. Met andere woorden, er is vooralsnog onvoldoende aanwijzing om de H0 te verwerpen ten gunste van de alternatieve H1 hypothese dat het mediane jaarinkomen afwijkt van € 30.000.

Klaar met lezen? Je kunt naar het OVERZICHT van alle statistische onderwerpen op deze wiki gaan of naar de pagina KEUZE TOETS voor hulp bij het uitzoeken van een geschikte toets of analyse. Wil je meer leren over biostatistiek? Volg dan de AMC e-learning Practical Biostatistics. Vind je op deze pagina's iets dat niet klopt? Werkt een link niet? Of wil je bijdragen aan de wiki? Neem dan contact met ons op.

De wiki biostatistiek is een initiatief van de voormalige helpdesk statistiek van Amsterdam UMC, locatie AMC. Medewerkers van Amsterdam UMC kunnen via intranet ondersteuning aanvragen.